Det er ganske enkelt å starte egen bedrift som fotograf, spesielt hvis du sammenligner med mange andre yrker der det kan være krav til både godkjenninger og tillatelser. Fotografvirksomhet er et fritt yrke. Du trenger ingen løyve eller godkjenning.

Penger til oppstart

Men du trenger litt penger til å kjøpe inn fotoutstyr hvis du ikke allerede har dette fra før.

Den største jobben etter at du har etablert deg som fotograf er å markedsføre deg. Det er kanskje den jobben de fleste slurver med, og som kan være det som enten gjør at du lykkes eller ei. Ikke ta lett på denne jobben.