Mange mindre firma foretrekker å ha hjemmekontor. Spesielt dem som ikke bruker kontoret hele dagen fordi de for det meste er ute på oppdrag. Som for eksempel fotografer.

Mange fordeler med hjemmekontor

Det er mange fordeler med hjemmekontor. Ett av dem er at det er kort vei til kontoret. I tillegg er det lett å stikke innom en kort tur hvis man trenger å få noe gjort, som eksempelvis å sende en faktura.

Også ulemper

Men det at kontoret er så nært hjemmet kan også by på ulemper. Som for eksempel at man får problemer med å skille jobb og fritid.