Det er igjen tid for årsmøte i Hedmarken Digitale Fotoklubb.

Hamar Kulturhus
Kulturverksted 3 i 2. etg (samme sted som medlemsmøtene)
Onsdag 7. mars
Kl 19.00

Før årsmøte begynner vil vi benytte anledningen til å gå igjennom månedens bilde for februar.

Styret håper at så mange som mulig av klubbens medlemmer har anledning til å møte.

Med vennlig hilsen
Styret i Hedmarken Digitale Fotoklubb