Photoshop – Minikurs

Praktisk bruk av Photoshop CC. Innhold i minikurs blir som følger:

  • Fra Lightroom Classic CC til Photoshop CC.
  • Fjerning av uønskede elementer i bilde.
  • Content-Aware fill – Hvordan legge til mer bilde.
  • Dodge & Burn – Lage lyse og mørke partier i bilde.
  • Tilbake til Lightroom Classic CC.

Dato: 13. desember
Tid: 18.00
Sted: Hamar Kulturhus, Kulturverksted 3, 2. etasje

Kurset varer i ca 3 timer.
Ta med egen maskin med Photoshop og vi jobber på de samme bildene.

Kurset er gratis for alle medlemmer som har betalt kontingent.