NSFF

Hedmarken Digitale Fotoklubb er medlem av NSFF og med det er også alle våre medlemmer registrert. Ny medlemmer blir registrert så fort medlemskontingent er betalt.

Alle som er registrert som medlem anbefales å logge inn på NSFF sine nettsider for å sjekke at personalia er riktig registrert.

Under er mer info om NSFF

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i hhv. Film og Foto. Fotokonkurransen strekker seg over to runder, der sammenlagtvinner blir kåret til årets Norgesmester. Les om NM i Foto. Filmmesterskapet har kun én innleveringsrunde, du kan lese mer om NM i Film på egen side.

NSFF Årbok sendes ut til alle som er registrert som medlemmer i NSFF sitt register den 10. april. Det er viktig at man i god tid før denne datoen sjekker at man er oppført med korrekt adresse i medlemsregisteret – bruk lenken «Min side» i toppen av nettsiden og ta en sjekk nå!

Du kan se digitale versjoner av tidligere årbøker på denne siden.

Innlevering til Årbok skjer via NSFFs konkurranseinnlevering.

Ønsker du mer utfyllende informasjon, se her

Fotografi ble første gang utgitt i 1967. Bladet tilhører med andre ord veteranene på det norske bladmarkedet, og er dessuten Nordens nest største fototidsskrift med mange lesere også utenfor Norges grenser. Slik bladet fremtrer i dag, er Fotografi hovedsaklig et forum for entusiaster og profesjonelle fotografer.

Fotografi kommer ut 7 ganger pr. år. Ordinær pris er kr 580,-/år, NSFF-medlemmer får rabatt gjennom klubben, ved at klubben administrerer og fakturerer medlemmene som abonnerer på bladet, etter denne modellen:

  • 1–4 abonnement / eller for direktemedlemmer: jr 100,- i rabatt, dvs. pris kr 480,-
  • 5–9 abonnement: kr 130,- i rabatt, dvs. pris kr 450,-
  • 10–19 abonnement: kr 180,- i rabatt, dvs. pris kr 400,-
  • > 20 abonnement: kr 230,- i rabatt, dvs. pris kr 350,-

Prisen gjelder umiddelbart for nye abonnenter og fra neste forfall for eksisterende abonnenter.

Ønsker du å bestille Fotografi, send en e-post til post@hedfoto.no